A N N A   K L I N K H A M M E R   G A L E R I E

Neubrückstr. 6
galerie@anna-klinkhammer.de
D-40213 Düsseldorf
www.anna-klinkhammer.de
Mi-Sa 12-18 h / by appointment
+49-(0)172-4344557
EXHIBITIONS | ARTISTS | EDITIONS | IMPRINT

Norbert Prangenberg


6 Papierarbeiten, je 51 x 41 cm Rahmengröße 6 Papierarbeiten, je 51 x 41 cm Rahmengröße
1982
Linoldruck, Pigment, Kugelschreiber, Eitempera / Papier
123 x 102 cm